Česky English Français

Služby

Cargo security servis

Zde se jedná o přepravu zásilek, kterou si zpravidla zajišťujeme prostřednictvím naší dceřiné společností CZECH.CARGO.TRANS. s.r.o.

Ochrana je zajišťována operativním způsobem a to tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k žádným mimořádným událostem. Cargo security servis nezabezpečuje pouze zásilky s charakterem cenností, ale rovněž i běžnou přepravu zboží v obchodním styku, ve většině případů mezinárodním. Naši pracovníci provádějí kontrolu při naložení materiálu nebo zboží, požadovaného množství a deklarovaného typu, následně zajišťují dohled nad jeho přepravou s důrazem na dodržení termínů přepravy a v poslední fázi neporušené doručení do místa určení oprávněnému příjemci a to včetně veškeré průvodní a související dokumentace. Přeprava je dále po celou její dobu zajištěna technicky a monitorována přesná pozice sledovaného nákladu – zásilky v reálném čase systémem GPS.

Naše společnost v současné době zajišťuje Cargo security servis především v zemích východní Evropy (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina a Moldávie), ve kterých je stále, vzhledem k ekonomicko-společenské situaci v každé jednotlivé zemi, ochrana a zajištění přepravy zásilek v obchodním styku nezbytnou NUTNOSTÍ.