Česky English Français

Obchod

Obchodní filozofie naší korporace spočívá v expanzi na mimoevropské obchodní trhy, zejména pak do oblasti Afriky, Ruska, Číny a zemí, jež nejsou součástí EU.

Rovníková Afrika

Již delší dobu registrujeme mimořádný zájem v celém společenství CEMAC o dovoz nových technologií na zpracování dřeva, obnovu zastaralého vozového parku a stálé dodávky náhradních dílů.

Samostatnou kapitolou je potom těžba nerostných surovin na území RCA (Středoafrická republika) a možnost nákupu pozemků, které jsou ve vlastnictví jednotlivých kmenů.

Zvláštním a velice rentabilním odvětvím je zde oblast těžby nerostných surovin, zejména pak těžba mědi, bauxitu, coltanu a titanové rudy. Specifikem pak zůstává těžba zlata a diamantů, která však podléhá zvláštním povolením vydávaných jednotlivými státy společenství CEMAC.

V odvětví stavebnictví je v současné době nejdůležitější obnova již zastaralé infrastruktury (výstavba silnic, železnic) a jsou zde i zajímavé projekty garantované vládou v oblasti výstavby přehrad. 

Dále jsme schopni zajistit a úspěšně vyřídit veškeré administrativní formality umožňující co nejsnadnější vstup tuzemských a zahraničních obchodních společností do prostoru unijního společenství CEMAC ve středoafrické oblasti, a takto poskytnout co nejjednodušší možnost etablizace do těchto pro nás stále exotických, ale obchodně a investičně velice zajímavých oblastí.

Evropská Unie

Na území EU je naší hlavní činností obchod s komoditami, aktivní zaměření na správu majetku a pohledávek. Dále refinancování zadlužených aktiv a úspěšná restrukturalizace společností.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat