Česky English Français

O nás

 Společnost Czech trade & invest company s.r.o. byla založena 8. října 2013 na základě logického vyústění stále větší potřeby exportu produktů evropských obchodních společností a hledání nových odbytišť mimo již přesycenou a stále méně konkurenčně schopnou východní část Evropské unie. Vzhledem k našim předchozím aktivitám na africkém kontinentu jsme se zaměřili na část rovníkové Afriky, zejména pak na aktivity v Republice Kamerun a zemích sdružených v obchodní bezcelní zóně CEMAC (Kamerun, Čad, Středoafrická republika, Kongo, Rovníková Guinea). Zde jsme si již vypracovali velice zajímavé a prověřené kontakty na jednotlivé státní a soukromé subjekty v oblasti strojírenství, stavebnictví, zemědělství. Zvláštním a velice rentabilním odvětvím je zde oblast těžby nerostných surovin, zejména pak těžby mědi a bauxitu. Specifikem pak zůstává těžba zlata a diamantů, která však podléhá zvláštním povolením vydávaných jednotlivými státy společenství CEMAC. V odvětví stavebnictví je v současné době nejdůležitější obnova již zastaralé infrastruktury (výstavba silnic, železnic) a jsou zde i zajímavé projekty garantované vládou v oblasti výstavby přehrad.

Mimořádný zájem je v Kamerunu o dovoz nových technologií na zpracování dřeva. Dále pak technologie na recyklaci PVC, kovových materiálů a v neposlední řadě technologie, které usnadní rozvoj agrárního průmyslu, v těchto jinak velice úrodných oblastí. Toto společenství je v současné době nejprogresivněji se rozvíjející oblast na africkém kontinentu a má uzavřené asociační obchodní dohody s Evropskou unií, což umožňuje snadnější vstup evropských společností na trh těchto stále bohatších zemí.

Naše společnost úzce spolupracuje s Česko-kamerunskou smíšenou obchodní komorou a kromě vlastních obchodních aktivit vyhledává v této oblasti obchodní příležitosti pro české a evropské společnosti, a také zjednodušuje vstup těchto subjektů na africký trh. Všem, kteří mají zájem o tuto zajímavou oblast, jsme schopni zajistit veškeré administrativní formality týkající se vstupu obchodních společností na africký kontinent a zajišťujeme pokud možno co nejjednodušší možnost stabilizace do těchto pro nás stále exotických oblastí.