Česky English Français

Investice

Společnost Czech trade & invest company s.r.o. poskytuje pro obchodní a investiční společnosti speciální poradenské a investiční portfolio služeb na území unijního společenství CEMAC v oblasti zemědělství, agroprůmyslu, strojírenství, stavebnictví, finančních služeb a zábavním průmyslu. Na tomto investičním portfoliu úzce spolupracujeme a veškeré transakce a obchody konzultujeme ve spolupráci se Středoevropsko-středoafrickou smíšenou obchodní komorou, jejímž hlavním partnerem jsme od roku 2014. 

Naše služby

Prostřednictvím našich obchodních agentů v této oblasti zajišťujeme :

 • Nákup nemovitostí
 • Nákup pozemků určených k výstavbě bytových jednotek
 • Nákup pozemků určených k těžbě nerostných surovin na územý RCA
 • Licence potřebné k těžbě nerostných surovin
 • Licence potřebné pro zábavní průmysl

Dále poskytujeme právní a finanční servis pro společnosti podnikající v oblasti obchodu s pohledávkami - nákup pohledávek, jejich správa a prodej aktiv.

Efektivní krizový management

je sestaven s cílem úspěšně provést restrukturalizaci společnosti různými formami:

 • Refinancování zadlužených aktiv
 • Dohody s věřiteli
 • Odprodejem nepotřebných aktiv
 • Efektivního dokončení perspektivních projektů
 • Dlouhodobého zhodnocování firem
 • Aktivní správa majetku a majetkových účastí
 • Finanční služby – aktivní obchodování s pohledávkami 

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat